Programele de instruire ale companiei “Aeroport  Handling”  corespund standardelor și  cerințelor  IATA, ICAO, precum  și ale companiilor aeriene. Programele de instruire sunt elaborate pentru a susține  calitatea serviciilor de deservire  la sol prestate cu ajutorul instructorilor noștri experimentați și certificați. De asemenea, dacă este necesar, pot fi invitați  instructor externi  de a susține cursuri de instruire în conformitate cu programele de pregătire.

 

Lista programelor de instruire:

 • A – Program de instruire în domeniul securității aeronautice
 • B – Program de instruire cu privire la transportarea  mărfurilor  periculoase
 • C – Program de instruire în domeniul siguranței
 • D – Programul de instruire  conducere transportului pe aerodrom Chisinau
 • E- Programul de instruire  de operare cu echpamentul de deservire la sol
 • F – Program de instruire  controlului încărcării şi centraj navelor aeriene
 • N – Programul de instruire cu privire la iregularitățile  bagajelor
 • O – Program de instruire cu privire la procedurile de curățenie internă aeronavelor
 • P – Program de instruire pentru utilizarea software-ului / echipamentelor
 • Q – Programul deinstruire pe degivrare/ antigivrare
 • R – Program de instruire în situații de urgență
 • S – Program de instruire pe procedură de alimentarea cu apă potabilă
 • T – Programul de instruire cu privire la  regulamentarea transportării a   animalele vii
 • U – Program de instruire pe  sistemelor de rezervare / rezervare și vânzare de bilete

 

 Planuri de instruire

Instruirea iniţială şi recurentă cu teste periodice este obligatorie pentru tot personalul care îndeplineşte sarcini  de serviciu în cadrul operaţiunilor la sol.

Programele de instruire   inițială și recurentă  ale companiei „Aeroport Handling” includ evaluarea prin testarea în scris, oral sau evaluări practice  pentru personalul de a demonstra cunoștințe și competența necesară pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, executarea procedurilor și / sau operarea echipamentelor.

 

Dragi prieteni,

În numele „Aeroport Handling” SRL  permiteți-mi să Va  salut și să exprim marele respect pentru dvs. și realizările companiei dvs. în domeniul aviației.

Acum suntem bucuroși să anunțăm:

„Aeroport Handling”, membru ISAGO, oferă deja cursuri de  instruire pentru personalul, ce activează în domeniul aviației.

Română