Consiliu al Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian de Deservire la Sol

IATA GROUND HANDLING COUNCIL (IGHC)

În 2007, „Aeroport Handling” a devenit membru al IATA Ground Handling Council – principalul forum al executivilor internaţionali de deservire la sol a navelor aeriene din diferite părţi ale lumii. Apartenenţa la IGHC asigură nu numai accesul la noile practici recomandate de IATA, ci şi o oportunitate de a avea influenţă asupra standardelor, atât în domeniul formării acordurilor de prestare serviciilor, cât şi în serviciile de deservire la sol.

AUDITUL DE SIGURANŢĂ ZBORURILOR PENTRU OPERATORII DE DESERVIRE LA SOL A NAVELOR AERIENE AL AITA (ISAGO)

Unul dintre principalele obiective ale politicii de dezvoltare a companiei este  susţinerea auditului de siguranţă zborurilor pentru operatori de deservire la sol IATA, care acoperă  toate domeniile de siguranţă, securitate şi calitate ale activităţii operaţionale ale companiei. Urmărirea şi implementarea unui plan imens de activităţi atât în domeniile administrative, cât şi în cele operaţionale, ne-a permis să trecem  auditul dat cu success ani în şir, începind cu anul 2012 şi să  obţinem certificatul ISAGO – drept garanţie a siguranţei şi calităţii serviciilor prestate de deservire la sol a navelor aeriene la nivelul standardelor internationale.

 

Română