Management al Calităţii şi a Siguranţei Zborurilor

“Aeroport Handling” îşi propune să devină cea mai de încredere  şi preferată companie de deservire la sol a navelor aeriene pentru clienţi şi parteneri pe segmentul de piaţă în care activăm. Politica  companiei noastre  este de a asigura cel mai înalt nivel de siguranţă  şi calitate a operaţiunilor de deservire la sol.

Nu există compromisuri în respecatrea  strictă a standardelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale  a calităţii şi siguranţei, a cerinţelor şi procedurilor stabilite de către transportatorul aerian,  precum şi a pregătirii profesionale corespunzătoare a personalului şi îmbunătăţirii continue a serviciilor –acestea fiind cele mai importante criterii în fiecare segment al activităţii noastre.

În cadrul companiei este implementat Programul intern de asigurare a calităţii (QAP).  QAP abordează toate activităţile companiei,  care vizează asigurarea conformităţii cu toate cerinţele, standardele şi procedurile aplicabile în toate domeniile de activitate ale companiei, precum şi activităţile subcontractanţilor  companiei „Aeroport Handling”. QAP include audituri programate şi inspecţii programate / neprogramate pentru monitorizarea continuă a conformităţii cu reglementările şi standardele relevante, precum şi pentru evaluarea şi îmbunătăţirea neîncetată a performanţei operaţionale.

Sistemul de management al siguranţei este implementat în compania noastră şi integrat în toate  activităţile cotidiene ale organizaţiei. Specialistul în siguranţa zborurilor este certificat ICAO şi IATA  şi gestionează sistemul, identifică pericolele de siguranţă pe care trebuie să le confrunte compania în timpul prestării serviciilor, aducând riscurile de siguranţă sau consecinţele acestor pericole sub control organizaţional. Specialiştii în materie de siguranţă şi calitate încurajează tot personalul să-şi îndeplinească  sarcinile obligaţionale  într-un mediu de lucru sigur şi sănătos.

 

Română